U bent hier

Plichten van bewoners

Men kan zelf of via een hulpverlenende instantie een aanvraag tot bewoning doen.

Na een positief intakegesprek kan, mits er plaats is, na korte tijd de bewoning plaatsvinden.

Iedere bewoner kan tot maximaal één jaar in Het Tweede Huis verblijven.

In een warme, huiselijke, geborgen en gestructureerde sfeer krijgt de bewoner, eventueel met ondersteuning, de gelegenheid zijn leven weer in eigen hand te krijgen.

Onze bewoners zijn bereid om binnen eigen mogelijkheden naar zichzelf te kijken en hun manier van in het leven staan zo nodig bij te stellen. Wanneer daarbij procesmatige hulp noodzakelijk is, wordt - naast de ondersteunende contacten binnen Het Tweede Huis - een beroep gedaan op deskundigen van buiten.

Verder wordt voor bewoning een dagvergoeding gevraagd (zie onder: Aanmelding / Kosten) en verwachten wij een bijdrage aan de huishoudelijke taken.

Door verdeling van taken en ondersteuning van medewerkers ontstaat ruimte om zaken te regelen.

Hosting & Onderhoud door ELONISAS Groep B.V.